Hälsa, Mentalt

Hantera sjukdom – fem faser

hantera sjukdom

Ibland blir vi svikna av våra egna kroppar. Vi kan äta rätt mat och röra på oss men ibland lyssnar inte kroppen och vi blir sjuka. Man får en sjukdom som man inte kan förhindra eller kunde förutse. Som mamma ställs man inför ganska stor press ibland, både fysiskt och psykiskt, vilket kan få konsekvenser i sitt föräldraskap.

En sjukdom behöver inte vara dödlig för att det ska förändra hela livet. Den kan attackera på olika sätt: det kan vara matrestriktioner, förändrat utseende, ändrar och hindrar kroppen eller så kan sjukdomen leka med huvudet. Här kommer lite tips till dig som mamma, som känner att allt inte står rätt till.

Sorgens fem faser

Även om det inte handlar om liv eller död, kan en stor livsförändring till det negativa leda till att man går igenom de fem stadierna av sorg som Elisabeth Kübler-Ross kom fram till under sena 60-talet efter att ha arbetat med dödssjuka patienter.

För att komma genom dessa faser behöver man stöd, man behöver prata med någon. Ibland kan det räcka med en familjemedlem men man blir ofta frustrerad och arg när de försöker hjälpa på fel sätt eller inte kan sätta sig in i situationen på det sätt man vill. Istället kan man börja gå i samtalsterapi. vad det innebär kan du läsa mer noggrant hos Ny Insikt, men i grunden handlar det om att få prata om dina problem med en utomstående som kan hjälpa dig genom denna tuffa period med olika övningar och att helt enkelt agera stöd.

Det bästa är att fortsätta gå på samtalen tills man genomgått alla faser, så man kan få stöd i alla situationer. För en del tar det bara några dagar, andra kanske behöver månader innan alla faser är förbi.

Fas 1 – Förnekelse

Under den här fasen vägrar man erkänna att det är sant. Man tror inte på det, det har skett ett misstag. Man kan fastna i denna fas till dess att man ser sjukdomens symptom mer kraftigt.

Fas 2 – Ilska

Sedan kommer vreden. Man skyller på allt och alla att detta har hänt eller så vänder man ilskan inåt och skyller på sig själv. Någonting har frammanat sjukdomen och man är arg att det har skett.

Fas 3 – Förhandling

Man försöker hitta sätt att förmildra sin sjukdom. Det kanske finns botemedel, sätt att hålla symptomen i schack. Förhandlingen kan vara med omgivningen, med läkare och familj eller så försöker man förhandla med de högre makterna och ber om benådning.

Fas 4 – Depression

Man börjar inse att ingenting hjälper, man är faktiskt sjuk och det går inte att bota. Det leder till en depressionen som kan vara väldigt länge om an inte får hjälp. Här ska man inte försöka uppmuntra den sjuke, den måste få genomgå depressionen och bearbeta vetskapen om att denne är sjuk.

Fas 5 – Acceptans

Nu börjar alla bitar falla tillbaka på plats. Man börjar rätta livet utefter sjukdomen och finner sätt att lära sig leva med det. Man diskuterar med familj och vänner hur man ska leva sitt nya liv och hur andra kan hjälpa till. Efter denna fas återgår mycket till det normala men om nya och kraftiga symptom dyker upp kan den sjuke dyka ned i fas ett igen och måste göra om alla faser.